Aquest blog

Aquest blog vol ser per una banda, un arxiu dels contes que vaig escrivint i, per l’altra un calaix de sastre que  aniré omplint de contes diversos. Aquests contes els podeu utilitzar però us demanaria que sempre feu esment de l’autoria.

Cada conte queda classificat en un període d’edats, per exemple: “3-6 anys”. Classifico els contes segons el meu criteri personal. Els contes que trobareu en cada agrupació són contes que jo crec adients per aquelles edats. Segurament hi haurà contes que podrien trobar-se en diverses franges, jo els col·locaré en la franja d’edat que crec que el conte serà comprensible.